Fairtrade

May 3, 2010

One of Fairtrade’s main missions is  to constantly control each link in the process of production. That means everything from producing the actual raw ingredient (such as cotton) to the sewing of the clothing.

http://www.rattvisemarkt.se/cldoc/81.htm

“Länkarna i Rättvisemärkts handelskedja

En av Rättvisemärkts viktigaste uppgifter är att tillhandahålla ett effektivt och trovärdigt certifieringssystem. När en konsument köper en produkt som är Rättvisemärkt ska man kunna vara säker på att allt verkligen har gått rätt till hela vägen från odlaren i utvecklingsland till försäljningen här i Sverige. Därför måste alla led, från producenten som odlar råvaran till licenstagaren som märker själva slutprodukten, kontrolleras.
Land där råvaran produceras              ——-      Land där varan säljs som Rättvisemärkt

Producent –>Processor –> Exportör    ——-      Importör –> Tillverkare –> Licenstagare

Producent

Den som odlar en vara som ska säljas som Rättvisemärkt måste vara certifierad. För att bli certifierad ska producenten uppfylla ett antal kriterier som är baserade på ILO:s åtta kärnkonventioner.
FLO, Fairtrade Labelling Organizations International, vårt internationella samarbetsorgan, fastställer de olika kriterierna och FLO-CERT utfärdar certifieringen till de producenter som lever upp till kraven (se ovan).

Processor

I vissa fall kan det också finnas ett fristående företag som bearbetar produkten i det land där varan odlas. Detta företag ska certifieras som “Processor”. Ett exempel kan vara en sockerkvarn.

Exportör

I de fall en producentorganisation inte själva har möjlighet att exportera sina produkter kan det också förekomma en certifierad exportör.

Importör

Företag som köper varor direkt från en certifierad producent är ansvarigt för att betala minimipriset och premien till producenten och måste också vara certifierade av FLO-CERT. På FLO:s hemsidahttp://www.fairtrade.net/sites/certification/registered.html finns mer information vilka minimipriser som är aktuella för de olika produkterna.

Tillverkare/Förpackare

I vissa fall kan det också finnas ytterligare företag som tillverkar eller förpackar. Ett exempel kan vara en chokladtillverkare. Dessa måste också vara certifierade.

Att ansöka om certifiering

Om ditt företag behöver certifieras kontakta Rättvisemärkt för mer information. Alla certifierade företag har ett certifieringskontrakt med FLO-CERT och behöver rapportera till, och inspekteras av dem.

Licenstagare

För att få märka sin produkt med Rättvisemärkt måste den vara inköpt från en certifierad producent, antingen direkt från denne eller via en av FLO-CERT certifierade importör/tillverkare.

Som licenstagare måste man ha ett avtal med Rättvisemärkt där man får rätt att använda certifieringsmärket och förbinder man sig att betala en licensavgift.

Licenstagare måste också kvartalsvis rapportera inköp och försäljning till FLO-CERT. Dessa siffror stäms sedan av mot vad de har fått in från producenter och importörer.

Försäljning utanför Sverige

Fairtrade finns i ett 20-tal länder. Om man vill marknadsföra och sälja sina produkter utanför Sverige kan man kontakta oss för mer information.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: